Vijesti 1542

 

29. srpnja, 2021. | Zagreb
Uredio: Božidar Žitnik  

Nastavak trenda rasta s dobrim poslovnim rezultatima u prvoj polovici 2021.

 • 3,4% rast prihoda i 3,2% rast EBITDA nakon najmova, koja raste treće tromjesečje zaredom.
 • Nastavak ulaganja u mreže i infrastrukturu.
 • Zadovoljstvo korisnika i zaposlenika na rekordno visokoj razini. 

Hrvatski Telekom zaključio je prvu polovicu 2021. godine u pozitivnom tonu s dobrim poslovnim rezultatima i rastom prihoda što je rezultiralo povećanjem EBITDA-e nakon najmova. Održavanjem snažnog plana ulaganja osiguran je nastavak pozitivnih trendova i dobrog poslovnog zamaha.


U prvoj polovici 2021. godine Hrvatski Telekom zabilježio je stabilan rast uz povećanje ukupnih konsolidiranih neto prihoda za 118 milijuna kuna, odnosno 3,4%, u odnosu na prvu polovinu 2020. godine. Prihodi su povećani ponajprije zahvaljujući većim prihodima od pokretnih (120 milijuna kuna, odnosno 7,8%) i nepokretnih telekomunikacija (62 milijuna kuna, odnosno 3,9%), dok su prihodi sistemskih rješenja bili pod utjecajem jednokratnog posla iz 2020. godine te sezonskih oscilacija u području prilagođenih rješenja (-64 milijuna kuna, odnosno -16,6%).

EBITDA nakon najmova je također zabilježila rast od 41 milijun kuna, odnosno 3,2%, u prvoj polovici 2021. godine što je  rezultat povećanja zabilježenog kako u HT Grupi u Hrvatskoj (3,3%) tako i u Crnogorskom Telekomu (1,5%). Marža EBITDA-e nakon najmova iznosila je 36,9%. EBITDA nakon najmova zahvaljujući pozitivnom komercijalom zamahu tako raste treće tromjesečje zaredom.

Veća EBITDA i manji porezi nisu bili dovoljni da se neutralizira veća amortizacija na godišnjoj razini proizišla iz velikih ulaganja u prethodnim razdobljima, koja su samo u posljednjih pet godina iznosila više od 9 milijardi kuna, a što je rezultiralo nižom neto dobiti. Pritom se, na tromjesečnoj razini amortizacija smanjila što je još jedan pozitivan indikator. Usprkos izazovnim uvjetima poslovanja i uzimajući u obzir da je digitalizacija jedan od najvećih pokretača gospodarskog oporavka i ponovne uspostave ubrzanog rasta, Hrvatski Telekom je u 2021. godini ostao usredotočen na plan ulaganja u mrežu i ICT usluge, od kojeg će hrvatsko gospodarstvo i društvo imati značajne koristi.

Iako je okruženje i dalje neizvjesno, potvrđujemo svoje izglede za 2021. godinu (uključujući izglede Optima Telekoma do kraja lipnja 2021.). Očekujemo srednje jednoznamenkasto smanjenje prihoda i nisko jednoznamenkasto povećanje EBITDA-e nakon najmova u odnosu na 2020. godinu. Očekivanja u pogledu kapitalnih ulaganja su na razini od 1,6 milijardi kuna, u odnosu na ukupno 1,8 milijardi kuna u 2020. godini. Kad je riječ o regionalnom širenju, nastavljamo pratiti i procjenjivati potencijalne prilike za akvizicije.

Ulaganja u 5G i optičku mrežu i dalje su u fokusu

Uz najveća ulaganja na tržištu Hrvatski Telekom nastavlja biti usredotočen na izgradnju svoje optičke infrastrukture te smo dodatno povećali nepokretnu mrežu i FTTH-om pokrili više od 387.000 kućanstava, što je povećanje od čak 29% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Naša optička pristupna mreža (FTTx) je s krajem drugog tromjesečja bila dostupna za ukupno 552.000 kućanstava (rast od 21% u odnosu na prošlu godinu).

Istodobno smo više nego učetverostručili broj gradova pokrivenih 5G mrežom na 76 gradova i 11 općinskih centara. Također, gotovo smo udvostručili broj pokrivenih stanovnika na 2 milijuna. U međuvremenu smo prvi uveli i 5G uslugu roaminga čime su stvorene nove prilike za gospodarstvo i turizam.

Buduće dodjele spektra

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) pokrenula je 27. svibnja 2021. godine postupak javne dražbe za izdavanje dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskim pojasevima 700 MHz, 3,6 GHz i 26 GHz. Od HAKOM-a je 16. lipnja 2021. zaprimljena obavijest da Hrvatski Telekom ispunjava sve uvjete za sudjelovanje u postupku javne dražbe te da ima pravo sudjelovati u nadmetanju u postupku javne dražbe.

Postupak nadmetanja počeo je 12. srpnja, a odluka o odabiru jednog ili više ponuditelja te o izdavanju dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra očekuje se do kraja kolovoza 2021. godine.

Dodjela spektra u frekvencijskim pojasevima 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz i 2600 MHz najavljena je za 2022. godinu. Trenutačno važeće dozvole za uporabu navedenih frekvencijskih pojaseva istječu u četvrtom tromjesečju 2024. godine.

Zadovoljstvo korisnika i zaposlenika na rekordno je visokoj razini

Usredotočenost na korisnike smatramo ključnim diferencijatorom i stoga je daljnje poboljšanje korisničkog iskustva jedan od naših ključnih ciljeva u 2021. godini. U prvoj polovini godine Hrvatski Telekom ostvario je daljnji znatan napredak u optimizaciji mreže, unaprjeđenju proizvoda i  digitalnih iskustava kako bi  nadmašili očekivanja korisnika, a što je rezultiralo najboljim rezultatima u povijesti HT-a. Ključni za uspjehe kompanije su zaposlenici, čiji angažman i zadovoljstvo su također na rekordnim razinama.

Postupak prodaje Optima Telekoma

U srpnju su Hrvatski Telekom d.d. i Zagrebačka banka d.d. s društvom Telemach Hrvatska d.o.o., koje je u vlasništvu grupacije United Group (United Group B.V., The Netherlands), potpisali sporazum o kupoprodaji dionica društva Optima Telekom d.d.

Predmet transakcije je prodaja ukupno 54,31% dionica Optima Telekoma, od čega je 36,90% u vlasništvu Zagrebačke banke i 17,41% u vlasništvu društva HT holding d.o.o., koje je u stopostotnom vlasništvu Hrvatskog Telekoma.

Zaključenje transakcije podložno je regulatornim odobrenjima i drugim ugovornim uvjetima, a očekuje se da će biti provedeno do kraja 2021. godine. Ugovorom o kupoprodaji određena je vrijednost za 100% udjela u Optima Telekomu (eng. enterprise value), u iznosu od 639 milijuna kuna što predstavlja 5 x dobit prije kamata, poreza i amortizacije prije jednokratnih stavki i nakon najmova (EBITDA) u 2020. godini.

Ukupni očekivani prihodi Hrvatskog Telekoma tek će se utvrditi na temelju unaprijed definiranih ugovornih parametara.

Dividenda i program otkupa dionica osiguravaju atraktivan prinos za ulagatelje

Strategija alokacije kapitala Hrvatskog Telekoma jasno pokazuje snažnu usmjerenost na povrate za dioničare i namjeru stvaranja vrijednosti dioničarima. HT je u prvoj polovini 2021. godine isplatio dividendu od 8 kuna, odnosno u ukupnom iznosu od 640,3 milijuna kuna. Taj iznos predstavlja omjer isplate dividende u odnosu na ostvarenu dobit od 91,2%, što znači da smo usprkos izazovima godine koju je obilježila pandemija dodatno povećali svoj visok omjer isplate.

Glavna skupština Hrvatskog Telekoma d.d. ovlastila je Upravu za otkup vlastitih dionica Društva u razdoblju od pet godina u okviru novog Programa otkupa dionica od 29. travnja 2021. do 22. travnja 2026. godine. Maksimalni volumen novog Programa otkupa dionica tijekom njegova cijelog trajanja iznosi 600 milijuna kuna, odnosno 3 milijuna dionica, što je otprilike 3,7% ukupnog broja dionica. Programom će se stvoriti dodana vrijednost za sve dioničare Društva povrh dividende.

Od uvođenja novog Programa krajem travnja 2021, pa  do 30. lipnja 2021. godine kupili smo 136,144 dionice (25,4 milijuna kuna). U prvoj polovini 2021. ukupno je (u okviru starog i novog programa) kupljeno 341,787 dionica (63,6 milijuna kuna).

Ukupno smo u prvoj polovini 2021. godine isplatili 703,9 milijuna kuna dioničarima. Riječ je o ukupnom prinosu od 4,6% (na temelju posljednje cijene u prvoj polovini 2021.), koji se sastoji od kombinacije dividendi i otkupa dionica.

Osvrćući se na poslovne rezultate za prvo polugodište 2021., Kostas Nebis, predsjednik Uprave Hrvatskog Telekoma, izjavio je: „Bez obzira na postojeće makroekonomsko okruženje, koje je još uvijek izazovno, Hrvatski Telekom završio je prvu polovicu 2021. godine u pozitivnom tonu uz kontinuirani rast prihoda koji je rezultirao i rastom EBITDA-e nakon najmova, što nam je omogućilo daljnji razvoj poslovanja.

Uz poslovično najveća ulaganja u industriji, dodatno smo učvrstili status vodeće mreže, unaprijedili mobilnu i fiksnu mrežu te omogućili 387.000 kućanstava da uživaju u giga brzinama na optici. Četverostruko smo povećali broj gradova pokrivenih 5G mrežom u odnosu na 2020. i gotovo udvostručili pokrivenost stanovništva koja sada iznosi 2 milijuna. Dodatnim unaprjeđenjem kvalitete usluga, nastavili smo podupirati naše korisnike, pomagati njihovu transformaciju i planove da postanu otporniji i agilniji te smo pridonijeli ostvarenju njihovih rastućih ambicija.

Činjenica da radimo dobar posao jasno se odražava u najvećem zadovoljstvu korisnika i zaposlenika u povijesti Hrvatskog Telekoma i to su temelji na kojima ćemo nastaviti graditi.”

 


28. srpnja, 2021. | Zagreb
Uredio: Božidar Žitnik  

Zaposlenici se trenutno osjećaju nezadovoljno i anksiozno.
Donosimo pet savjeta koje kvalitetni menadžeri mogu poduzeti kako bi pomogli svojim kolegama

Gotovo polovica (41%) radne populacije razmišlja o drastičnoj promjeni karijere u sljedećih godinu dana. Ovaj značajan podatak stiže iz najnovijeg Microsoftovog izvješća Work Trend Index, istraživanja koje prikuplja informacije i povratne informacije od 30.000 zaposlenih širom svijeta te putem virtualnih kanala Microsofta 365 i LinkedIna.


Gotovo polovica (41%) radne populacije razmišlja o drastičnoj promjeni karijere u sljedećih godinu dana. Ovaj značajan podatak stiže iz najnovijeg Microsoftovog izvješća Work Trend Index, istraživanja koje prikuplja informacije i povratne informacije od 30.000 zaposlenih širom svijeta te putem virtualnih kanala Microsofta 365 i LinkedIna. Ako ste poslovni lider, možda se pitate zašto?  

Tijekom posljednjih 18 mjeseci mnogi su se suočili sa stresom koji je rezultat proživljavanja globalne pandemije. Brinuli su za dobrobit najmilijih. Usklađivali su svakodnevne poslovne obveze sa školovanjem i učenjem od kuće i brigom o djeci. Borili su se s osjećajem izoliranosti i usamljenosti. No, ni svakodnevni poslovni zadaci nisu bili ništa manje izazovni. Više od polovice zaposlenika (54%) izjasnilo se da se osjećaju premoreno. Sastanci, e-mailovi i razmjene poruka dramatično su porasli otkad su rad na daljinu i hibridni načini rada postali novo normalno. (Pogledajte grafikon niže.)

Microsoft Work Trend Index

Međutim, menadžeri i svi oni koji imaju ovlasti donositi odluke prošli su daleko bolje. Zapravo, 61% voditelja kaže da "napreduju" - 23 postotna boda više od onih koji nemaju ovlasti donositi odluke. Istraživanje implicira da je do tog rezultata dovelo niz čimbenika, poput zaposlenika na seniorskim pozicijama koji imaju snažniju profesionalnu podršku i mogućnost učestalijeg korištenja godišnjeg odmora.  

S dolaskom ljetnih dana, donosimo nekoliko konkretnih smjernica koje voditelji mogu poduzeti kako bi motivirali članove svoga tima da napune baterije i pronađu potrebnu motivaciju za nastavak zajedničke suradnje. 

 1. Aktivno poticati zaposlenike da kvalitetno iskoriste svoje slobodno vrijeme. Potaknite zaposlenike da u potpunosti iskoriste svoje slobodno vrijeme i jasno naglasite da se zaista odmaknu od poslovnih obveza. Budite adekvatan primjer: zabilježite termin korištenja godišnjeg odmora i informirajte svoj tim da planirate biti nedostupni. Ako i ostajete u gradu - ne bojte se to podijeliti sa svojim timom - i ostanite jednako predani isključivanju kao da ste na plaži na Sejšelima. To članovima vašeg tima daje 'dopuštenje' da učine isto. 
 1. Iskoristite vrijeme odsutnosti da razmislite o svom stilu vođenja. Jasno je da se zaposlenici osjećaju rastrgano. Voditelji koji vode brigu o tome kako se zaposlenici osjećaju u odnosu na to koliko su produktivni, bit će bolje pozicionirani kako ulazimo u hibridni svijet rada. Ovakav prijelaz na empatični način vođenje tima može biti novost za zaposlenike na seniorskim pozicijama. Adaptacija na novi način poslovanja može započeti jednostavnim, konkretnim radnjama poput započinjanja svakog razgovora pitajući ljude kako su - ili još bolje, kako se nose s održavanjem životne ravnoteže. Aktivno slušanje je izrazito važno. Fleksibilan pristup također je važniji nego ikad. Motiviranje zaposlenika da nelinearno pristupaju radnom danu - izdvajanjem vremena za šetnju kućnih ljubimaca, brigu o djeci i tjelovježbu - može pomoći ljudima da vrate osjećaj ravnoteže. 
 1. Uložite vrijeme u osobnu edukaciju. Ako je ljeti nešto mirnije u vašoj industriji, to može biti izvrsna prilika da potaknete svoj tim da ulože vrijeme u učenje i razvoj. Obavijestite svoj tim o edukacijama koje smatrate korisnima – naročito onima koje su usmjerene na zaštitu i održavanje mentalne dobrobiti. Na platformi LinkedIn Learning se može pronaći nekoliko takvih edukacija, uključujući one o jačanju otpornosti. 
 1. Motivirajte zaposlenike s dostupnim podacima. Alati poput Office 365 i Viva omogućuju zaposlenicima da ostanu povezani i pružaju uvid u podatke koji će im pomoći da se isključe i usredotoče na svoje zdravlje, dobrobit i osobne prioritete. S duljim danima u ljetnim mjesecima, podsjetite ljude da iskoriste alate poput ovoga - a zatim iskoriste priliku da izađu van! 
 1. Jasno komunicirajte povratak u ured.
Microsoft Work Trend Index
26. srpnja, 2021. | Zagreb
Uredio: Božidar Žitnik   

Kako nam pametni gadgeti mogu poboljšati kvalitetu života? Donosimo vam odgovor!

Pametni sat Samsung Galaxy Watch3 – najnaprednije praćenje zdravlja 

Samsung Galaxy Watch3 već na prvi pogled osvaja svojim izgledom. Elegancija je postignuta vrhunskom izradom. Fantastična je mogućnost jednostavne navigacije kroz aplikacije zahvaljujući precizno rotirajućim okvirom, a Galaxy Watch3 možete birati u veličini kućišta od 45 ili 41mm. Naravno, o kvaliteti ugrađeno super AMOLED zaslona ne treba niti govoriti, a tu je i Gorilla Glass DX antireflektirajuće staklo i otpornost za grebanje. Inače, nama je subjektivno draža veća varijanta uz 1.4 inčni zaslon.


Osim toga, možete birati između tri boje, mistično crne, mistično sive i mistično brončane. Ovakav pametni sat, tanji, lakši, puno je udobniji za nošenje, a svojim sofisticiranimi dizajnom ujedno je i vizualno privlačan. Dojam elegancije i profinjenosti dodatno pojačava i remenom od prave kože vrhunske kvalitete. 
Galaxy Watch3_ojačanje kožnog remenaNavedeno je osobito vidljivo i s donje, ojačane strane remena koja je odlična zaštita od blijeđenja i pucanja kože. Uz efekt iznošene kože dobivamo spoj elegantnog i casual efekta. 
Kada govorimo o implementiranim tehnologijama u Galaxy Watch3, povezivošću i senzorima, zaista nema što nema. Tu su Bluetooth, NFC, Wi-Fi, kao i GPS.

 

Zdravlje i kondicija.

Galaxy Watch3 - zdravlje i kondicija

Već neko vrijeme prihvatili smo pametne satove kao asistente u praćenju i asistiranju za naše zdravlje. Uz Galaxy Watch3 korisnici imaju sve relevatne podatke kroz aplikaciju Health Monitor. Broj otkucaja srca predstavlja jedan od najvažnijih podataka, a danas je funkcija uobičajena kod gotovo svih pametnih satova.

 

Znate li dovoljno o svom krvnom tlaku?

Samsung Health Monitor - Kako izmjeriti krvni tlak

Danas sigurno znamo više informacija o sebi nego ikad ranije u povijesti. Neke informacije nam znače više, a neke manje. Dobro je znati visinu, težinu, broj cipela, a zašto ne bismo znali i malo više o krvnom tlaku. Poznato je kako se povišeni krvni tlak kod čovjeka naziva i tihim ubojicom. Inače, arterijski krvni tlak označava pritisak krvi na stijenku arterije. Znamo kako srce poput pumpe izbacuje krv u aortu, te preko arterija, arteriola i kapilara stiže do mišića i raznih organa. Sam krvni tlak ovisi o snazi srca i o širini arterija, a optimalan krvni tlak trebao bi biti manji od 120/80 mmHg.

Stupnjevi povišenog krvnog tlaka

Kategorija

Sistolički tlak (mmHg)

Dijastolički tlak (mmHg)

Optimalni tlak

<120

<80

Normalni tlak

<130

<85

Povišeni normalni tlak

130–139

85–89

Blaga hipertenzija

140–159

90–99

Umjerena hipertenzija

160–179

100–109

Teška hipertenzija

>180

>110

Izolirana sistolička hipertenzija

>140

<90

 

Vjerujemo da oni malo stariji znaju više o tlaku, dok mlađa populacija o nekim stvarima jednostavno ne razmišlja. No, uz mjerenje krvnog tlaka dobivamo inofrmacije o sistoličkom tlaku (gornji tlak – zato jer srce izbacuje krv u arterije) i donji – dijastolički tlak, kada se srce opušta kako bi primilo krv. Informacije o tlaku nam stoga mogu i spasiti život jer je hipertenzija zapravo i glavni uzrok rizika moždanih udara, zatajenja srce, infarkta miokarda, kao i nekih drugih opasnih stanja. Iz navedenog vidimo koliko je zapravo sjajno da Galaxy Watch3 uz pomoć aplikacije Samsung Health Monitor može mjeriti krvni tlak. Kako bi podaci bili što precizniji Galaxy Watch3 je potrebno kalibrirati s medicinskim mjeračem tlaka i Vaš sat je spreman za svakodnevna mjerenja, pohranu podataka i analizu istih. Kalibraciju je povremeno potrebno ponoviti, no, zato ćete imati prilično točne podatke koje možete i pametno iskoristiti.   

 

Samsung Galaxy Watch3 – EKG

Kako izmjeriti EKG uz pomoć Samsung Health Monitor aplikacije

Definitivno, uz nekoliko podataka možete napraviti puno za svoje zdravlje, a kako biste priču zaokružili, tu je i funkcija elektrokardiograma. Dakle, uz analizu električne aktivnosti srca putem senzora Galaxy Watch3 i povezivanje sa Samsung Health Monitor aplikacijom dobiti ćete i podatke o ritmu rada srca, može biti normalan (sinusni) ili nepravilan – srce kuca nepravilno, a znači da se radi o fibrilaciji arterija. Korisnik treba sjesti i pravilno držati sat na ruci, nasloniti podlakticu na ravnu površinu i staviti vrh prsta suprotne ruke na gornji gumb Galaxy Watch3 sata u trajanju od 30 sekundi.  Aplikacija na taj način mjeri puls i ritam.
 

Dobar san za zdrav život

Kako spavati bolje?

Svi znamo koliko nam je dobar san važan za kvalitetan dan. Bilo na poslu, školi, fakultetu, ili radite od kuće, pa i ukoliko niste zaposleni. Naravno, Galaxy Watch3 ne može spavati umjesto Vas, ali uz svakodnevno bilježenje trajanja REM faze sna, zatim faze laganog sna, pa čak i trenutaka budnosti, te ukupnog vremena spavanja, Galaxy Watch3 može efikasno bodovati spavanje i pomoći Vam unaprijediti kvalitetu spavanja. Kako bi se podaci tumačili što autentičnije, Samsung partnerski surađuje s američkom Nacionalnom zakladom za spavanje (National Sleep Foundation), te korisnici na zaslonu svog pametnog telefona mogu vidjeti poučne sadržaje i savjete kako bi bolje razumjeli i poboljšali kvalitetu sna.

 
Vježbajte sa stilom i sa satom – Galaxy Watch3

Galaxy Watch3_vježbe

Galaxy Watch3 je drugačiji sportski sat. No, definitivno je sjajan za vježbanje. Jednostavno omogućava praćenje vježbi, gubitak težine, i navike spavanja. Zgodno je da možete i birati preko 120 programa za kućnu tjelovježbu kako bi se više kretali, i to onda kada sami želite. Odaberete program na mobitelu, a prikaz prebacite na TV i za vrijeme vježbanja, na zaslonu televizora moći ćete u stvarnom vremenu pratiti otkucaje svojeg srca. Nama se dodatno prilično sviđa i program za disanje kako biste mogli upravljati i smanjiti svakodnevni stres.

Samsung Galaxy Watch3
 

Definitivno, Galaxy Watch3 je ultimativna kombinacija produktivnosti poput one na vlasitom mobitelu, te vodećih tehnologija koje omogućavaju praćenje zdravlja.

 

Sinergija izvrsnosti:

Samsung Galaxy Watch3 | Samsung Galaxy Ultra S21 5G | bežične slušalice Galaxy Buds Pro

Galaxy 21 5G Ultra Watch3 Buds Pro


Izuzetna kompatibilnost omogućava jednostavno i intuitivno prebacivanje s uređaja na uređaj, bilo da želite pregledavati fotografije s mobitela na satu, ili upravljati glazbom, pa čak i provjeravati podsjetnike.

 

Vrhunska glazba u pokretu? Nema problema. Samsung Galaxy Buds Pro

Samsung Galaxy Buds Pro - boje

Kada znamo da se radi o najnaprednijim Samsung bežičnim in-ear slušalicama do sada, znamo da to nešto znači. To nešto je u stvari puno, jer korisnici dobivaju ono najbolje od zvuka. Bilo pri slušanju glazbe, bilo bi telefonskim razgovorima. Osim toga, tu je i inteligentno aktivno uklanjanje buke, a k tome još, moderan i elegantan dizajn u Samsung bezvremenskim bojama, fantomskoj crnoj, zadivljujuće srebrnoj i živahno ljubičastoj. Inače, funkcija pametnog aktivnog poništavanja buke (ANC), omogućava nekoliko načina rada, ambijentalni zvuk možete pustiti ili eliminirati. Na taj način stvarate svoj svijet u kojem slušate i čujete ono najbolje što želite. Naravno, ukoliko ste u prometu i vozite bicikl ili električni romobil, savjetujemo da ne koristite slušalice, iako biste uz ambijentalni zvuk i pažljiv stil vožnje mogli i proći. Inače, gledano kroz prizmu brojki, pozadinsku buku je moguće smanjiti i do čak 99%. S druge strane, uz Ambient Sound, zvuk okoline se može povećati do 20%, te tako individualizirati zvuk prema vlastitim preferencijama.

 

Spektakularan zvuk stvarnosti uz zvuk studijske kvalitete!

Galaxy Buds Pro - presjek

 

Kako bismo slušalice smatrali dobrim, njihova najvažnija karakteristika je kvaliteta zvuka. Bez obzira trčite li, idete na posao, ili jednostavno slušate glazbu. Uz 11 mm woofer impresivne dubine i 6.5 mm tweeter, zvuk je bogat i vjeran. I subjektivan dojam je sjajan bez obzira na vrstu glazbe, rock, country, jazz ili klasiku. Uz Galaxy Buds Pro, dojam je izvanredan.

 

Jasni pozivi bez pozadinske buke.

Galaxy Buds Pro - ANC

U poslovnoj komunikaciji slušalice su danas ključan alat, a Galaxy Buds pro slušalice u razgovorima jednostavno briljiraju. Kvalitetno odvajaju govoro od nepoželjnih zvukova okoline sa strane, zahvaljujući ugrađena tri mikrofona i jedinice za prepoznavanje glasa, te na taj način omogućavaju kristalnu jasnoću zvuka. Značajka je dodatno izraženija za vrijeme poziva u otežanim vremenskim uvjetima, a uz pomoć Wind Shield tehnologije i manje izbočenog dizajna kako bi se minimaliziralo strujanje zraka, pozive neće omosti niti najsnažniji udar vjetra.

 

Moderan i uzbudljiv dizajn!

Galaxy Buds Pro - boje

Galaxy Buds Pro slušalice su izuzetno udobne, ali i izgledaju sjajno. Pružaju unaprijeđene erogonomske značajke. Naime, sada zahvaljujući canal type varijanti u uhu, slušalice izgledaju prirodnije i manje izbočeno, te ugodnijim za korisnike.

 

Besprijekorni standard zaštite od vode! 

Možda se niste priupitali, ali zaštita od vode je izuzetno važna kod in-ear slušalica. Galaxy Buds Pro sada imaju IPX7 oznaku zaštite od vode, što je i dosad najviši standard otpornosti na vodu Galaxy Buds linije.

 

Neopisiv doživljaj realizma prostora!

Buds Pro 360

Audio doživljaj 360 omogućava da uvijek budete u samom središtu zbivanja. Naime, tehnologija Dolby Head Tracking omogućava upravo to. Biti u samom središtu omiljenog videozapisa, filma ili TV emisije. Inteligentni senzor za praćenje pokreta točno određuje smjer zvuka dok pomičete glavu, omogućujući snažan osjećaj realizma Vašeg iskustva slušanja. Osim toga, uz Dolby Atmos čuti ćete svaki, pa i onaj najmanji detalj s većom jasnoćom i osjetiti još dublju povezanost s pričom.

 

Praktično i korisno! Buds Together!

All Together

Vjerujemo kako mnoge korisnike telefonski poziv može zbuniti i nehotično prekidaju vezu. No, sada uz automatsko uključivanje same slušalice Galaxy Buds Pro prepoznaju prioritete i trenutno se prebacuju na ono najvažnije. To znači da ukoliko gledate film na tabletu i primite poziv, same slušalice prebacuju zvuk s telefona. Nakon prekida poziva, Galaxy Buds Pro se jednostavno ponovo povezuju s tabletom, bez ijednog dodira zaslona.

 

Buds Together

Zašto ne biste podijelili dobru glazbu koju slušate? Uživate u glazbi, a prijateljica ili prijatelj Vas radoznalo prate pogledom. Dio uživanja možete povezati uz funkcionalnost Buds Together s dodatnim kompletom slušalica, tako da visokokvalitetan zvuk i svoj odabrani glazbeni izbor možete slušati zajedno, oboje s vlastitim Galaxy Buds Pro slušalicama.

 

Detalji koji slušalice čine još poželjnijim!

Buds Pro - Large 

Naravno i ovdje je veličina bitna. Kako bi Vam Galaxy Buds Pro savršeno odgovarale, dizajnirane su da i nakon više sati slušanja nemate neugodu, a i neće Vam ispasti dok, recimo vježbate ili trčite. Tu su ventilacijski otvori za ravnutežu tlaka u uhu i protok zraka, a još bolja stvar je da Galaxy Buds Pro dolaze u tri veličine koje možete isprobati i biti sigurni da ste odabrali ono najbolje za Vas. Na taj način i ANC radi najbolje.

Energija i snaga koje čuvaju i prate Vaš ritam! 

Bilo da se bavite sportom ili ne, nikako ne želite da Vam baterija prekine užitak slušanja glazbe. No, Galaxy Buds Pro su ovdje svojevrsni šampioni. Naime, ukoliko imate i uključen ANC, možete slušati oko sati, a u kućištu imate kapacitet za još 13. Zaista, 18 sati ne zvuči loše, a ukoliko isključite ANC, trajanje je nevjerojatno. Dobiti ćete ukupno 28 sati, što znači da ne morate brinuti i kada imate radni dan ispunjen video konferencijama, druženju s prijateljima ili slušajući svoju omiljenu glazbenu listu. A ukoliko ipak zatrebate neplanirano obnoviti energiju baterije, samo pet minuta punjenja donosi puni sat slušanja. Osim toga, bežična tehnologija PowerShare predstavlja pravi poguranac u leđa. Galaxy Buds Pro jednostavno stavite na stražnju stranu Vašeg Galaxy pametnog telefona i bežični prijenos energije osvježiti će i napuniti Vaše slušalice.

Samsung Galaxy Buds Pro

 


27. srpnja, 2021. | Zagreb
Uredio: Božidar Žitnik   

TM Roh najavio što možemo očekivati od sljedećeg Samsung Unpacked događaja: Otvorit će se novo poglavlje inovacija pametnih telefona 

Prema njegovoj najnovijoj objavi u kojoj  se obraća javnosti, korisnici kroz nadolazeći Unpacked mogu očekivati revolucionarne uređaje koji će omogućiti veću razinu slobode i fleksibilnosti 

TM Roh, predsjednik i voditelj odjela za mobilne komunikacije, Samsung Electronics, u svojem najnovijem obraćanju javnosti najavio je što se može očekivati za nadolazeći Galaxy Unpacked 2021: Get Ready to Unfold, koji će se održati 11. kolovoza u 16:00 sati putem službenog YouTube kanala tvrtke, kao i službene web stranice. U svojoj objavi TM Roh se osvrnuo na prethodnu godinu te naveo kako je tvrtka razvila svoju Galaxy Z seriju pametnih telefona koja će preoblikovati način na koji doživljavamo pametni telefon te donijeti potpuno novo korisničko iskustvo. Nadalje, istaknuo je kako se Samsung nastavlja fokusirati na epsko iskustvo kamere, vrhunske tehnologije, dugotrajnu bateriju te snažnu zaštitu.


„Dok istražujemo sve načine kako da korisnicima pružimo samo ono najbolje, često se u tome nađemo i na neistraženom terenu. Kada smo lansirali Galaxy Fold seriju pametnih telefona, stvorili smo potpuno novu kategoriju uređaja, ali tu nismo stali. Brojne inovacije pružili smo i s Galaxy Z Fold2 i Galaxy Z Flip pametnim telefonima, gdje smo spojili vrhunsko preklopno iskustvo pametnih telefona zajedno s mogućnostima koje korisnici poznaju i vole“, napisao je TM Roh, naglasivši pritom svoje uzbuđenje zbog nadolazeće treće generacije pametnih telefona te sjajnih mogućnosti za multitasking i veću izdržljivost koju će omogućiti.

TM Roh, predsjednik i voditelj odjela za mobilne komunikacije, Samsung Electronics
 

TM Roh također ističe suradnju s liderima u industriji kao što su Google i Microsoft, koja je rezultirala tehnologijom koja je sigurna i optimizirana za današnju ubrzanu svakodnevnicu. „Kontinuirano zajednički razvijamo najsuvremenija sigurnosna rješenja u suradnji s ključnim partnerima kako bi zaštitili uređaje i privatnost svakog našeg korisnika. Tako će se sa svim aplikacijama i podatcima moći upravljati potpuno bezbrižno“, rekao je TM Roh.

 

Novo poglavlje inovacija je počelo

Da li je dobro - dovoljno dobro - Samsung

 

U svojem obraćanju javnosti, TM Roh najavio je neke detalje koje možemo očekivati s novim uređajima za ovaj Unpacked: „Galaxy Z Fold kombinira sve što volimo od pametnih telefona i tableta. Ovi uređaji donose potpuno nov način rada, povezivanja i stvaranja sadržaja. S druge strane, Z Flip donosi stilsku privlačnost čiji se dizajn sastoji od izdržljivih, novih materijala. Zato ćemo na Unpacked virtualnom događaju predstaviti neka nova iznenađenja za ove pametne telefone, uključujući S Pen olovku specijalno dizajniranu za preklopne uređaje.“

Ono što je također zanimljivo za istaknuti su i riječi TM Roha vezane uz Galaxy Note seriju, gdje je objasnio kako će umjesto za ovo doba godine uobičajenog predstavljanja Galaxy Note pametnih telefona, novi uređaji uključivati i neke od omiljenih karakteristika Note pametnih telefona. 

 

Da li je „dobro“ dovoljno dobro?

Da li je dobro - dovoljno dobro - Samsung

 Sukladno nadolazećem Galaxy Unpacked 2021 – Get Ready to Unfold virtualnom događaju, Samsung je pokrenuo i zasebnu kampanju digitalnog vanjskog oglašavanja čiji je motiv slogan „Da li je „dobro“ dovoljno dobro?“. Kampanja služi tome da ohrabri korisnike da razmotre jesu li zaista zadovoljni svojim trenutnim pametnim telefonima, a upravo bi Unpacked 11. kolovoza mogao dati najbolji odgovor na ovo pitanje.  

Samsung Galaxy Unpacked 2021: Get Rady to Unfold korisnici mogu pratiti virtualno putem Samsung YouTube kanala 11. kolovoza, 2021. u 16:00 sati putem poveznice www.youtube.com/samsung, kao i službene web stranice www.samsung.com.

Galaxy Unpacked 2021


27. srpnja, 2021. | Zagreb
Uredio: Božidar Žitnik   

Novi Nokia telefoni donose tehnologiju koja je napravljena da traje, zajedno s novim audio portfeljem 

Finska telefonska kompanija HMD Global predstavlja dva nova Nokia telefona svojem novom portfelju i značajno proširuje liniju audio opreme

 • Nokia XR20: nogometna legenda Roberto Carlos i svjetska freestyle prvakinja Lisa Zimouche udružili su se kako bi pružili novoj otpornoj Nokia XR20 najteži test do sada.
 • Nokia 6310: novi član Originals obitelji, preoblikovan za moderne dane.
 • Audio dodatna oprema: nova Nokia dodatna oprema, s četiri različite nove linije, donosi kvalitetu kojoj možete vjerovati – Go, Micro, Comfort i Clarity. 

HMD Global, dom Nokia telefona, danas najavljuje dva nova telefona i novi audio portfelj. Napravljen da izdrži sve što život stavi pred njega, Nokia XR20 može podnijeti puno više nego što ćete ikada od njega tražiti. Nokia 6310 je novi član Originals obitelji, iznova osmišljen klasik. Danas se, također, obilježava najveće predstavljanje Nokia dodataka do sada, s novim lifestyle audio proizvodima osuvremenjenim u četiri različite linije – Go, Micro, Comfort i Clarity.


Florian Seiche, CEO, HMD Global:

Florian Seiche, CEO, HMD Global

„Nastojimo prodrijeti u bolne točke korisnika oko izdržljivosti i dugoročnosti uređaja. Napravili smo izvješće o globalnim trendovima i otkrili da 73% korisnika želi zadržati svoj telefon što duže, i da bi ih zadržali kada bi njihovi uređaji izdržali tijekom vremena. U HMD-u, osnažujemo ljude da izbjegavaju brzu zamjenu uređaja i potičemo ih na veću održivu konzumaciju kroz naša obećanja dugoročnosti.

S veseljem možemo priopćiti da Nokia XR20 –telefon otporan na životna iskušenja s našim prepoznatljivim nordijskim dizajnom koji je izgrađen i za korisnike i za poduzeća. Naš cilj je pružiti ljudima proizvode koje vole, kojima vjeruju i koje žele zadržati na dulje.“

 

Napravljena da izdrži životni test, Nokia XR20 unaprjeđuje X-seriju

Florian Seiche, CEO, HMD Global

Ekstremne temperature, 1,8m kapljica, 1 st u vodi i više, novi Nokia XR20 napravljen je za puno surovije uvjete nego što nam pruža svakodnevica. Ovaj životno-otporan telefon je sakriven u glatkom, bezvremenskom dizajnu. Iako nikada nećete dovesti svoj telefon do granica njegovih mogućnosti, možete biti sigurni da Nokia XR20 može izdržati više od onoga što ćete od nje tražiti.

Roberto Carlos i svjetska freestyle prvakinja Lisa Zimouche

S jednim od najsnažnijih ekrana: Corning® Gorilla® Glass Victus™ - među najtežim je staklima koja postoje. Kako bi testirali njegovu izdržljivost, brazilska nogometna legenda, Roberto Carlos i svjetska prvakinja u freestyleu Lisa Zimouche stavili su novi Nokia XR20 kroz seriju teških testova. Od potapljanja u ledenu vodu do lupanja nogom, okretanja i vrtnje na zaslonu po betonu i šljunku nogometnog terena.

Roberto Carlos

Carlos je čak rekreirao svoj poznati banana udarac iz utakmice 1997. između Brazila i Francuske kako bi testirao izdržljivost uređaja – tri Nokia XR20 su postavljena na stativu gola za nogometnu senzaciju udaranja tijekom slobodnog udarca.

 Roberto Carlos, pobjednik World Cupa u Brazilu i legenda Real Madrida, kaže

Roberto Carlos, pobjednik World Cupa u Brazilu i legenda Real Madrida, kaže:Zatražili su me da rekreiram svoj slobodni udarac iz ’97 mnogo puta tijekom posljednjih 20 godina, ali nikada kao sada, tako da sam morao prihvatiti izazov. Mobitel sigurno ne može preživjeti žestinu nogometa. Nisam mislio da će Nokia XR20 uspjeti izdržati jačinu mogu udarca. Možda više nisam profesionalac, ali još uvijek znam zadati udarac, tako da je to bio zapanjujući rezultat.“

Nokia XR20

Spreman na budućnost označava osvježenje koje nije samo za dan kada raspakirate svoj pametni telefon. Dodatno postojećim obećanjima dugoročnosti X-serija, Nokia XR20 dolazi s četvergodišnjom mjesečnom nadogradnjom sigurnosti i trogodišnjim OS nadogradnjama te produženim trogodišnjim jamstvom.

 Nokia XR20

Nokia XR20 ima pouzdanu 48MP+13MP dual kameru s ZEISS optikom, OZO prostornim zvukom i inovativnim rješenjima fotografiranja. U potpunosti novi SpeedWarp način dozvoljava vam da objedinite sve svoje avanture u kompaktnu, uzbudljivu montažu. Pogurivanje granica srednjeg raspona, također dolazi s 5G brzinom, 15W bežičnog punjenja i superiorne izdržljivosti koju ćete voljeti.

 

Probuđena ljubav prema pretprošlom desetljeću (2000-2009) s Nokiom 6310

Nokia 6310

 Najnoviji član Originals obitelji, čuveni Nokia 6310 u novom svježem obliku. Nokia 6310 klasik je iznova osmišljen kako bi odgovarao današnjem korisniku. Donoseći naprednu pristupačnost, optimiziranu ergonomiju i bateriju koja traje tjednima, odaje počast svemu za što se Nokia telefoni zalažu. I da – još uvijek ima Zmijicu.  

S obnovljenim većim glavnim gumbom i ample zaslonom, uz pristupačnost u svojoj srži, vrijeme provedeno na ekranu je bez napora i ugodnije. Novi veći meniji i veće opcije fonta poboljšavaju čitljivost, a za lakše korištenje poruke se mogu slušati.

Novi Nokia lifestyle audio dodaci koje će ljudi voljeti, kojima će vjerovati i zadržati ih dulje

Predstavljamo preoblikovani Nokia audio portfelj. Novi dodaci obožavateljima donose pouzdan zvuk u pokretu. Osuvremenjen u četiri nove, različite linije – Go, Micro, Comfort i Clarity – svaki raspon donosi maksimalnu vrijednost jedinstvenim funkcijama. 

 • Go: ultra visoka vrijednost proizvoda koji nude najveću kvalitetu po najnižim mogućim cijenama
 • Micro: ususret zahtjevu za kompaktnu formu
 • Comfort: rezultat potražnje za optimalnim komforom u nosivoj tehnologiji
 • Clarity: najbolji raspon kvalitetnih slušalica s integriranom najnovijom tehnologijom. 

Dolazeći ruku pod ruku s Nokia XR20, nove Nokia Clarity Pro slušalice pružaju zvuk visoke kvalitete s ugrađenom kvalitetom i baterijom. Moćna kombinacija dual mikrofona s prigušivanjem zvuka iz okoline (ENC), Qualcomm cVc, i aktivnog prigušivača zvuka (ANC), hvata i eliminira pozadinske zvukove za čistoću zvuka kod poziva i glazbe. Alex Lambeek, Globalni direktor za dodatnu opremu, HMD Global: „Baš poput naših pametnih telefona, izvrsnost Nokia dodataka rezultat je vodećeg industrijskog testiranja kvalitete. Neprocjenjiv uvid naše Nokia zajednice pametnih telefona u kombinaciji s regionalnim uvidom u cijelom svijetu, omogućio je rast našeg eko sustava dodatnih proizvoda do impresivnog portfelja. Potpomognut mrežom snažnih partnerstava poput Binatonea koji nam dozvoljava da omogućimo najbolje za bazu naših obožavatelja koja raste. Nadahnut prirodom i pakiran u papir i tintu na bazi soje koja ga štiti, svaka nova linija donosi vrhunski lifestyle doživljaj po pristupačnoj cijeni.“

 

Pouzdano partnerstvo za najbolje iskustvo 

Današnji dan označava početak dva nova partnerstva s vodećim industrijskim pružateljima usluga. Spotify će omogućiti vlasnicima Nokia pametnih telefona pristup 70 milijuna pjesama i 2,6 milijuna podcasta. Nudeći dodatnu sigurnost protiv zloćudnih softvera, ExpressVPN bit će dostupan na svim novim Nokia pametnim telefonima s probim razdobljem od 30 dana.

 Stephen Taylor, CMO, HMD Global

Stephen Taylor, CMO, HMD Global: „Oduvijek smo bili ponosni na partnerstvo s najboljima u industriji za naše obožavatelje. Danas dodajemo dva nova imena u ovu proširenu obitelj vodećih brendova koja omogućuju najinovativnije iskustvo vlasnicima Nokia telefona. Svako partnerstvo poboljšava ono za što se zalažemo i surađujemo s onima kojima vjerujemo, tako da možete i vi.“

 

 


24. srpnja, 2021. | Zagreb
Uredio: Božidar Žitnik   

Najzanimljiviji sportski sadržaji samo u ponudi Hrvatskog Telekoma 

 • MAXtv jedini ima najvažnije sportske sadržaje.
 • Arena Sport kanali donose UEFA Ligu prvaka, UEFA Konferencijsku ligu, 1.HNL, talijansku Seria A, a od ove sezone i španjolsku La Ligu.
 • Nastavak distribucije Sport Kluba i ostalih United Media kanala na MAXtv-u.  

Hrvatski Telekom svojim korisnicima uvijek pruža najkvalitetniji sadržaj s ciljem osiguranja najboljeg korisničkog iskustva. Sukladno tome, uz ranije produženu suradnju s Arena Sportom produljen je ugovor o suradnji s United Mediom (UM) čime sportski, informativni i zabavni kanali UM-a nastavljaju biti u MAXtv ponudi tijekom sljedećih 13 mjeseci.


U sklopu suradnje s Arena Sportom korisnici MAXtv-a mogu uživati u prijenosima UEFA Lige prvaka, UEFA Konferencijske lige, talijanske Seria A, francuske Ligue 1, 1. HNL, od sezone 2021/2022 i španjolske La Lige te portugalske Primeira lige, a od sezone 2022/2023 i engleske Premier League. Uz nogometne sadržaje, korisnici MAXtv-a također mogu gledati i ostale atraktivne sportske sadržaje poput NBA, te nacionalnih i regionalnih košarkaških i rukometnih natjecanja kao i ostale zanimljive sadržaje.  

Produljenjem ugovora o suradnji s United Mediom gledatelji će moći gledati Sport Klub kanale te ostale UM kanale iz dosadašnje redovne ponude na MAXtv-u. 

Ovime Hrvatski Telekom na MAXtv-u korisnicima omogućuje najbogatiji sportski sadržaj na tržištu s prijenosima iz najvećih nogometnih liga. 

Više o ponudi i MAXtv paketima u dostupno je na: Hrvatski Telekom

MAXtv_paketi


24. srpnja, 2021. | Zagreb
Uredio: Božidar Žitnik   

EU digitalne COVID potvrde o cijepljenu od danas vrijede 270 dana 

Trajanje ranije izdanih potvrda automatski se produžuje i nije potrebno ponovno podnositi zahtjev. Građani od ovoga tjedna mogu svoje potvrde pohraniti i u digitalni novčanik mobilne aplikacije CovidGO, koji brine i o statusu potvrda 

Sukladno odluci Nacionalnog Stožera Republike Hrvatske u sustav EU digitalnih COVID potvrda u Republici Hrvatskoj od 24. lipnja je implementirano novo pravilo kojim se produžuje trajanje potvrda o cijepljenju na 270 dana. Novo trajanje potvrda odnosi se na sve nove potvrde, kao i za one ranije izdane. Građani koji su već ishodili svoje potvrde neće morati ponovno tražiti izdavanje jer će im trajanje postojećih automatizmom biti produženo.


EU digitalnu COVID potvrdu o cijepljenju mogu dobiti osobe koje su cijepljene s obje doze cjepiva protiv bolesti COVID-19 (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) te osobe koje su cijepljenje s dvije doze različitih cjepiva koja se primaju u dvije doze, primjerice, osoba je primila prvu dozu cjepiva AstraZeneca, drugu Pfizer. Potvrda će u oba slučaja, sukladno novim pravilima, biti valjana 270 dana od dana cijepljenja drugom dozom.  

Osobe koje su cijepljene cjepivom koje se prima u jednoj dozi (Janssen) od sad potvrdu mogu zatražiti 15. dan od primitka doze cjepiva. Potvrda će im također biti valjana 270 dana od dana cijepljenja. Potvrdu mogu zatražiti i osobe koje su cijepljene jednom dozom cjepiva koje se prima u dvije doze (Pfizer, Moderna, AstraZeneca) koje unatrag 180 dana od dana primitka cjepiva imaju pozitivan test. Potvrdu mogu zatražiti od dana cijepljenja te će im ona vrijediti 270 dana. 

Provjeru statusa EU digitalne COVID potvrde od sada je moguće izvršiti i kroz mobilnu aplikaciju CovidGO, pohranjivanjem potvrde u digitalni novčanik aplikacije. Kako je ranije najavljivano, od ovoga tjedna, novom nadogradnjom mobilne aplikacije CovidGO, omogućena je pohrana EU digitalnih COVID potvrda u digitalni novčanik unutar aplikacije, uz postojeću funkcionalnost verifikacije istih. Digitalni novčanik brine i o statusu EU digitalne COVID potvrde – datum valjanosti ispisan je u aplikaciji, a zelena kvačica √ ili crveni X signaliziraju o trenutnom statusu potvrde u skladu s hrvatskim pravilima verifikacije. Ono što nam se s korisničkog pogleda ne sviđa je da je digitalni novčanik unutar aplikacije praktično nevidljiv, barem na iOS-u, te aplikaciju možete koristiti uglavnom za validaciju QR koda. Svakako bi bilo zgodna i mogućnost importiranja dobivene digitalne EU potvrde. U svakom slučaju odlična stvar a nadamo se kako će novije verzije aplikacija biti jednostavnije i intuitivnije, osobito kada znamo da je i samo dobivanje potvrde, unatoč logičnosti i praktičnosti, mnogim korisnicima prava muka. Naravno, kako se radi o važnim osobnim podacima potrebna je kvalitetna zaštita, a svakako je zgodno porazmisliti i analizirati jednostavnija rješenja, obzirom na stariju i manje informatički obrazovanu populaciju. Iz navedenog i proizlazi daleko manji broj izdanih potvrda u odnosu na broj cijepljenih osoba.   

Građani koji svoju potvrdu prime putem e-maila na mobilnom uređaju istu mogu spremiti u digitalni novčanik klikom na poveznicu iz e-maila u kojem se nalazi i lozinka. Ranije izdane potvrde građani mogu spremiti skeniranjem QR koda te unošenjem lozinke s potvrde.


24. srpnja, 2021. | Zagreb
Uredio: Božidar Žitnik   

Samsung Galaxy serija S21 5G – ultimativni izbor korisnika za 2021. godinu 

Pametni Samsung telefoni već godinama predstavljaju prvi izbor mnogim korisnicima. Uz ovogodišnju, novu seriju Galaxy S21 5G broj zadovoljnih korisnika se još povećao. Razloga ima više, a uz dizajn, procesorsku snagu, kameru, podršku za 5G povezivost, korisnici su prepoznali i brigu za okoliš, ali i ukupnu isplativost. Naime, omjer uloženog i dobivenog bolji je nego ikad.


Samu seriju čine tri sjajna modela: Samsung Galaxy S21 5G, S21+ 5G i S21 Ultra 5G, a dolaze u kompaktnijem dizajnu u odnosu na prethodnike i uz privlačne fantomske boje. Konkretno, Galaxy S21 5G možete birati između: fantomsko ljubičaste, fantomsko sive, fantomsko roze i fantomsko bijele boje te u verzijama od 128GB i 256GB, s 8 GB RAM memorije. 

Samsung S21_boje

Stepenica iznad je Galaxy S21+ 5G koji dolazi u fantomsko ljubičastoj, fantomsko srebrnoj i fantomsko crnoj varijanti. Osim boja, možete odabrati i verzije od 128GB i 256GB, s 8 GB RAM memorije.

Galaxy_s21_plus_violet_silver_black

Treći po redu, ujedno i najmoćniji uređaj iz serije je Galaxy S21 Ultra 5G. Dolazi u fantomsko crnoj i fantomsko srebrnoj boji, te u verzijama sa 128, 256 i 512GB interne kao i sa čak 12GB RAM memorije. Iz navedenog vidljivo je kako korisnici mogu biti bezbrižni kada govorimo o pohrani foto i video zapisa, ali i omiljene glazbe i video igara. 

Samsung Galaxy S21 Ultra - boje

Ovdje bismo mogli samo zaključiti kako se radi o najpoželjnijem pametnom telefonu današnjice i vjerujemo kako da navedena konstatacija govori jako puno. Zgodno je napomenuti i kako je upravo Galaxy S21 Ultra 5G nedavno osvojio nagradu Global Mobile Awards za najbolji pametni telefon za 2020. godinu, na nedavno održanom MWC-u u Barceloni (Mobile World Congress), 30. lipnja, a mnogi će primijetiti i kako je uređaj predstavljen početkom ove godine, točnije 14. siječnja.

 

Dinamični AMOLED 2X Infinity-O zaslon

Samsung dinamični AMOLED zaslon

Uz dizajn prvo nam u oči upada fantastičan dinamični AMOLED 2X Infinity-O zaslon koji je svojom prilagodljivošću do 120Hz idealan za sve vrste sadržaja. Gledanje filmova, igranje video igara, ili jednostavno skrolanje društvenim mrežama, ili informativnim web stranicama nikad nije bilo ugodnije za Vaše oči. Kada govorimo o veličini zaslona, kod Galaxy S21 5G je veličine 6.2 inča, Galaxy S21+ 5G veličina je 6.7 inča, a perjanica serije, Galaxy S21 Ultra 5G ima zaslon veličine 6.8 inča. Također, kao jedini iz serije, Ultra dolazi s impresivnom rezolucijom od 1440 x 3200 piksela i nevjerojatnom vršnom svjetlinom zaslona od čak 1500 nita pri gledanju HDR videa. Nećemo zaboraviti da seriju krasi Gorilla Victus zaštita, koju mnogi zbog otpornosti na ogrebotine i oštećenja nazivaju i revolucionarnom zaštitom čime serija sada ima najtvrđe i najkvalitetnije staklo.

 

Eye Comfort Shield – za još ugodnije gledanje

Samsung_Eye Comfort Shield

 

Ova tehnologija predstavlja novu implementaciju filtera plavog svjetla koji će prilagoditi boje zaslona ovisno o dobu dana, tu govorimo o adaptivnim postavkama svjetline, a naravno da i korisnici mogu sami odabrati željeni intenzitet plave boje i svjetline.

 

Režiser u svako vrijeme i na svakom mjestu!

galaxys21_ultra_wide

Poznato nam je kako korisnici danas od top pametnih telefona zahtjevaju moćne i kvalitetne kamere, a to je upravo i karakteristika Galaxy S21 5G serije. Uz nastavljanje tradicije profesionalnih poboljšanja i video inovacija korisnici Galaxy S21 5G uređaja uz odabir najboljih kadrova sada imaju i najbolju kvalitetu fotografija i video zapisa koju pametni telefon može pružati. Galaxy S21 5G i S21+ 5G dolaze s tri stražnje kamere, širokokutne i ultraširokokutne od 12 megapiksela i telefoto kamere sa 64 megapiksela koja omogućava i 30x optičko uvećanje. Detalji, noćna fotografija, jednostavno impresivno.


Galaxy S21 Ultra - kamere

No, Galaxy S21 Ultra 5G donosi još bolji sustav od 5 stražnjih kamera od kojih ona glavna ima čak 108 megapiksela, a uz Samsung Space zoom od 100x. No, tu nisu samo tehnološki podaci već i tehnologije poput poboljšanog 8K Snapa koji omogućava kristalno jasne fotografije iz 8K video zapisa.
 galaxys21_ultra_selfie

Kada govorimo o samom snimanju, snimke su neopisivo glatke uz Super Steady video opciju. Također, tu je nova značajka Director’s View uz koju je jednostavno gledanje, prebacivanje i odabir najboljeg kadra za vašu video priču. Za one maštovitije vlogere tu je Vlogger View. Tehnologija omogućava istovremeno prebacivanje s prednje na stražnju kameru, kao i promjenu kuta snimanja i gledanja. Naravno, ukoliko ste ljubitelj autoportreta, tu su i sjajne selfie mogućnosti. Netko je spomenuo kinematografsku 8K rezoluciju? Nema problema, slika je vrhunska ali za gledanje ćete trebati i 8K TV ili moćno računalo. Definitivno, najviša i najbolja rezolucija na pametnom telefonu do sada.

 

Snaga je u čipsetu!

Exynos_2100
 

Kako bi se tehnološki aspekt nadopunio tu je i do sada najjači čipset koji omogućava sve sjajne tehnologije i performanse uređaja. Kao što je već uobičajeno, diljem svijeta uređaji dolaze sa Samsung Exynos čipsetom, ovog puta u najnovijoj iteraciji Exynos 2100, dok uređaji namijenjeni za tržište Kine i SAD dolaze sa Snapdragon 888 čipsetom.Snapdragon 888

Optimizirana baterija! 

Obzirom kako se radi o top uređaju, velika su očekivanja vezana uz samu bateriju. Konkretno, Galaxy S21 Ultra 5G dolazi s baterijom kapaciteta od 5.000mAh, što je nominalno isto kao i kod S20 Ultra. No, sada je zaslon i energetski zahtjevniji, ali zato Galaxy S21 Ultra 5G  dolazi s novijim i efikasnijim hardverom, što omogućava i dalje dugotrajan rad što svakako cijenimo. Galaxy S21+ 5G dolazi s baterijom kapaciteta 4.800mAh, a Galaxy S21 5G kao najmanji uređaj u seriji, dolazi s baterijom kapaciteta 4.000mAh, ali obzirom na manju veličinu zaslona, vrijeme trajanja baterije je i dalje impresivno.
Galaxy Unpacked: Get ready to unfold

Srijeda, 21 Srpanj 2021 00:00

21. srpnja, 2021. | Zagreb
Uredio: Božidar Žitnik   

Galaxy Unpacked: Get ready to unfold 

Upravo smo dobili pozivnicu tvrtke Samsung Electronics kojom se pozivaju svi na virtualni događaj Galaxy Unpacked: Get ready to unfold, koji će se održati 11. kolovoza u 16:00 sati. Očito je da nas očekuje nešto jako veliko, stoga zašto ne saznati više i pridružiti se događanju. Definitivno, Samsung će uživo otkriti najnovije inovacije, pa i ponešto više. Iako možda i znamo nešto više, nećemo vam ništa odati kako bi zadovoljstvo bilo veće i potpunije. 


Dobro nam je poznato kako živimo u jednom nevjerojatno dinamičnom vremenu gdje se trendovi stalno mijenjaju - od naglih promjena u radnoj kulturi, pa sve do nevjerojatnog napretka komunikacijskih tehnologija. Više nego ikada prije, potrebni su nam fleksibilni, svestrani pametni telefoni koji mogu pratiti naš ubrzani tempo života kako bismo maksimalno uživali u svakom trenutku.  

Zato se pridružite događanju 11. kolovoza na Galaxy Unpacked događaju gdje će se rasklopiti novo poglavlje inovacija na području pametnih telefona koji su dizajnirani za uživanje do kraja u svakom trenutku, bez obzira gdje se nalazili. Događaj će se prenositi uživo na www.youtube.com/samsung.


Stranica 1 od 119

Naš Facebook

Plesni studio Fever

fever logo1

Novi milenij

Novi milenij je nezavisni hrvatski internetski portal o novim tehnologijama. Bavimo se novim tehnologijama, a sadržajem pratimo najnovija tehnička dostignuća, posebno audio video industriju, telekomunikacije, računala, hardware-a i software-a. Portal je usko povezan s televizijskom emisijom Novi milenij koja se emitira na TV kanalima: TrendTV, TV Srce, AdriaticTV,  TV Nova, TVS - Televizija Šibenik, Osječka TV, Dubrovačka televizija, Slavonsko-brodska televizija, Poljoprivredna TV, Naša TV.

.

Cookies

Naš tim

bozo k80Božidar Žitnik drago kDragutin Ivček 

Naše usluge

TV emisija Novi milenij

Internetske usluge dizajna i izrade internetskih stranice

Snimanje i fotografiranje poslovnih i privatnih događanja